about usவணக்கம்
எமது இணையத்தளத்தில் அனைத்துச் செய்திகளையும் உடனுக்குடன் பார்வையிடலாம். அத்துடன் இந்தியா, இலங்கை அரசியல் விவகாரங்கள், விவாதங்கள், விளையாட்டுச் செய்திகள், சினிமா, உலக நடப்புகள், அண்மைய தகவல்கள், புகைப்படக் கோர்ப்புகள், பொழுதுபோக்கு தகவல்களைப் பார்வையிடலாம். இவற்றுடன் உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் கலை, கலாச்சார நிகழ்வுகளையும் எமது இணைத்தளம் ஊடாக வெளிப்படுத்தலாம். தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள். 

Email : sentheemedia@gmail.com

நன்றி


Post a Comment

0 Comments